Archivní články...

28.8.2011
Doprava v obytných zónách Stradova
Bohužel ačkoliv si většina nových místních obyvatel z novostaveb RD v obytných zónách ve Stradově osvojila pravidla provozu v obytných zónách, stále ne všem jsou zřejmá. Bohužel je rovněž mnohdy nedodržují ani pravidelné vozy dopravní obslužnosti ani samotné návštěvy obyvatelů zón. Mnozí již po ujetí několika desítek metrů zapomenou, že se nachází v obytné zóně, neznají pravidla a nechápou význam jejich zřízení. Ke zmatenosti řidičů bohužel rovněž napomohla výstavba částí mnohdy nenavazujících úseků chodníků, které v obytných zónách nemají význam a jsou pro ně naprosto netypická (týká se obytné zóny blíže k Chlumci). Jistě by bezpečnosti pomohlo osazení několika zpomalovacích prahů v rovných svažujících se úsecích či zrcadel v zatáčkách, jako tomu je i v přehlednějších obytných zónách (např. v nejbližším Přestanově),ale zatím...se místní rodiče dětí skládají na speciální barvu, kterou opravují samodělné upozorňovací nápisy na děti na vozovce.
V první řadě tedy chceme zdůraznit, že nám jde o bezpečnost obyvatel, zvláště dětí, kterými se to zvláště v obytné zóně blíže k Chlumci jenom hemží. Ale rovněž jde o eliminaci nehod mezi vozidly samotnými, ke kterým zde již došlo vlivem nedání přednosti v jízdě v kombinaci s nedodržením maximální povolené rychlosti a nepřizpůsobením se charakteru rozhledových podmínek v obytné zóně (nedostatečný výhled za zatáčkou, za zaparkovaným vozidlem či za domem/plotem). Prosíme všechny, aby při svých jízdách respektovali dopravní omezení a specifika obytných zón, či na ně upozornili své pravidelné návštěvy dříve, než to skončí hůře než "jen" zmuchlanými plechy. Poškozený blatník či dětské kolo člověk nakonec oželí, ale zdraví či život člověka,dítěte, již nic nenahradí.
.
Výtah k obytným zónám ze Zákona (o silničním provozu č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

.

Obytná zóna dle § 39 je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny". V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53 (užití chodníků, resp.okraje vozovky). Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

Při jízdě křižovatkou v obytné zóně, kde není upravena přednost vozidel dopravními značkami, platí stejná ustanovení jako na ostatních pozemních komunikacích, tedy musí dle § 22 dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava...

30.11.2011

...tak bohužel to s pevnou linkou prozatím nevypadá nadějně...

 

15.9.2011

Již tuto neděli 18.9.2011 se po dlouhé době opět zahajuje prozatím 3-měsíční zkušební provoz Kina Chlumec (u KD Chlumec). Prozatímně se budou promítat každou neděli pásma pohádek pro děti a to vždy od 10 hodin. Více informací a program nalezenete na stránkách Chlumce zde.

 

15.9.2011

Pevná linka v "novém" Stradově  /2/ ?

S pomocí p.Dekoje probíhají zatím zjišťovací jednání u O2 k případným přípojkám ve Stradově. Nutno říci, že to zatím nevypadá příliš růžově, pravděpodobnost zřízení přípojek stoupá s počtem zájemců o přípojku. Předběžně se nám již přihlásilo či jinak svůj zájem projevilo  ca 14 RD, další zájemci prosím zasílejte info o svém zájmu se svým jménem, adresou a předpokládanými službami na e-mail: info@stradov.net . Jakmile se dozvíme více, budeme Vás kontaktovat.

 

7.9.2011

Pevná linka v "novém" Stradově  ?

Před ca 3 týdny byli kontaktováni obyvatelé Stradova, nové části blíže k Chlumci s č.p. kolem 100, zástupci společnosti O2 Telefónica CR s tím, že tato společnost posílila internet na svých pevných linkách v této lokalitě, kde ovšem NENÍ položené vedení k jednotlivým RD. Po následné konzultaci nám bylo navrhnuto, že pokud bude alespoň pět zájemců a podá se společná žádost o zřízení pevné linky pro jednotlivé služby (např. internet, digitální TV a/nebo telefon), je údajně velká pravděpodobnost, že by vedení natáhli až k parcelám jednotlivých RD.

Máme za to, že by zájemců mělo být více jak pět, aby do toho O2 tzv. šlo, tedy proto tato anketa. Proč to nezkusit ? Pokud by to odmítli, nic by to nestálo, pokud by do toho "šli", pevnou linku by nikomu už ze země nevyndavali, i kdyby od nich později odešel. A jak mnozí z Vás ví, kabel je kabel (zvláště za nepříznivého počasí). A kdyby to vyšlo, je předpoklad, že by kabely ukládali pod chodníky, tedy by je museli přestavět... a v tomto případě by to jistě nebylo na škodu. Zda to je reálné či spíše z oblasti přáních nezjistíme, pokud to nezkusíme. Předběžně se nám přihlásilo 8 RD, další zájemci prosím zasílejte info o svém zájmu se svým jménem, adresou a předpokládanými službami na e-mail: info@stradov.net .

Webadmin

 

 

Přehled představeních pro děti na rok 2011 najdete zde.